Projekt na obnovu tvrziště ve Vrapicích je na úplném začátku. Pokud můžete přiložit ruku k dílu, přispět radou či chcete jakkoliv projevit zájem a podporu, kontaktujete nás prosím na tvrz@vrapice.cz.

Vrapice jsou od roku 1950 součástí města Kladna a nacházejí se v jeho nejvýchodnější části. Tvrziště najdete na ostrohu, na jižní straně Dřetovického potoka, směrem k Buštěhradu – dříve Buckovu (v ulici Dvorská, v oblasti kolem kostela sv. Mikuláše). Název Vrapice u Buckova používal František Palacký v Popisu království českého – my jsme si ho vypůjčili, abychom odlišili tuto původní část obce od nově vzniklé, soustředící se kolem ulice Vrapická.

Rotunda ukrytá v místním kostele sv. Mikuláše je nejstarší stavbou současného Kladna a vedle Budče druhou nejstarší stavbou v okrese. V současnosti je také jedinou viditelnou částí tvrziště, kromě zasypaného, ale stále znatelného hradního příkopu. Ten původně odděloval hlavní nádvoří s mohutnou bohatě podsklepenou budovou tvrze od předhradí.

Ostroh byl postupem času značně pozměněn těžbou kamene a vznikem nové zástavby. Částečně je ještě znatelný val v jeho východní části. Příkop u valu a celý konec ostrohu je ale zavezený skládkou a zarostlý náletovými dřevinami.

Průzkum tvrziště doporučovali archeologové již dávno s tím, že by „šlo o zajímavý archeologický nález“. Snad se v dohledné době podaří průzkum rozběhnout, o postupu budeme informovat na těchto stránkách. Pokud se k nám chcete přidat nebo nás chcete povzbudit, napište prosím na tvrz@vrapice.cz, jakýkoliv projev podpory nám velmi pomůže.

Projekt na obnovu tvrziště ve Vrapicích je na úplném začátku. Pokud můžete přiložit ruku k dílu, přispět radou či chcete jakkoliv projevit zájem a podporu, kontaktujete nás prosím na tvrz@vrapice.cz.

Vrapice jsou od roku 1950 součástí města Kladna a nacházejí se v jeho nejvýchodnější části. Tvrziště najdete na ostrohu, na jižní straně Dřetovického potoka, směrem k Buštěhradu – dříve Buckovu (v ulici Dvorská, v oblasti kolem kostela sv. Mikuláše). Název Vrapice u Buckova používal František Palacký v Popisu království českého – my jsme si ho vypůjčili, abychom odlišili tuto původní část obce od nově vzniklé, soustředící se kolem ulice Vrapická.

Rotunda ukrytá v místním kostele sv. Mikuláše je nejstarší stavbou současného Kladna a vedle Budče druhou nejstarší stavbou v okrese. V současnosti je také jedinou viditelnou částí tvrziště, kromě zasypaného, ale stále znatelného hradního příkopu. Ten původně odděloval hlavní nádvoří s mohutnou bohatě podsklepenou budovou tvrze od předhradí.

Ostroh byl postupem času značně pozměněn těžbou kamene a vznikem nové zástavby. Částečně je ještě znatelný val v jeho východní části. Příkop u valu a celý konec ostrohu je ale zavezený skládkou a zarostlý náletovými dřevinami.

Průzkum tvrziště doporučovali archeologové již dávno s tím, že by „šlo o zajímavý archeologický nález“. Snad se v dohledné době podaří průzkum rozběhnout, o postupu budeme informovat na těchto stránkách. Pokud se k nám chcete přidat nebo nás chcete povzbudit, napište prosím na tvrz@vrapice.cz, jakýkoliv projev podpory nám velmi pomůže.